Uncategorized

Vakuumo nuotėkio paieška

Pradėjome teikti vakuumo nuotėkio paieškos paslaugą! Helio ir specialios įrangos pagalba randame nesandarumus vakuuminėje sistemoje.